508 310 802       POMOC PRAWNA izabelakonopka@o2.pl

O mnie

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (D. 1.1.10.2) – Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.

Kancelarię prowadzi adwokat Izabela Konopka– absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Tytuł magistra zdobyła składając pracę magisterską z zakresu postępowania karnego, którą pisała pod kierunkiem prof. dr hab. Lecha Paprzyckiego- Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, uzyskała tytuł zawodowy adwokata i ustanowiła siedzibę kancelarii na terenie Białostockiej Izby Adwokackiej gdzie została wpisana na listę adwokatów. Biegle włada językiem angielskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących grójeckich i warszawskich kancelariach adwokackich, w których powierzano jej przede wszystkim sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, pracy oraz prawa administracyjnego.

Ponadto, zdobyła bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych oraz przed organami administracyjnymi, jak również w postępowaniu polubownym.
Praktykę wzbogaciła o stałą obsługę spółek prawa handlowego oraz bieżące doradztwo podmiotom gospodarczym.

Serdecznie zapraszam
Adwokat Izabela Konopka