Informacje o Kancelarii adwokackiej Izabeli Konopka

Kancelaria prowadzona jest przez adw. Izabelę Konopka.

Izabela Konopka jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obroniła pracę magisterską z zakresu postępowania karnego, napisaną pod kierunkiem prof. Lecha Paprzyckiego, Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, uzyskała tytuł zawodowy adwokata. Otworzyła kancelarię na terenie Białostockiej Izby Adwokackiej, gdzie została wpisana na listę adwokatów.

Izabela Konopka doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach na terenie Warszawy i Grójca, prowadząc sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, a także prawa pracy i prawa administracyjnego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

pani adwokat

młotek sędziego i kodeks karny