Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Konopka w ramach swojej działalności oferuje profesjonalne usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Kancelaria prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną firm, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej.
Zarówno przygotowanie teoretyczne jak i praktyka Kancelarii gwarantują Klientom profesjonalne przygotowanie oraz należyte prowadzenie spraw przed sądami i innymi organami. Kancelaria pomoże w windykacji zaległych należności i skierowaniu ich do egzekucji.

 

Zakres stałej obsługi prawnej

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta
  • opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych
  • sporządzenie opinii prawnych
  • monitorowanie wierzytelności i ich egzekwowanie
  • sporządzanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz innymi podmiotami
  • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
  • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami lub z wierzycielami

uścisk dłoni dwojga ludzi


rozmowa biznesowa