Prawo cywilne

Adwokat Izabela Konopka zdobywała doświadczenie w sprawach cywilnych pod okiem znamienitych adwokatów, którzy zaszczepili w niej czujność na zawiłości i niuanse prawa cywilnego. Gdy do głosu dochodzą emocje związane ze sprawami majątkowymi, rodzinnymi czy sąsiedzkimi wtedy warto zaufać profesjonalistom – często rozwiązanie jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.

Niewątpliwie podzielenie się sprawą z adwokatem, który wysłucha i doradzi przynosi nie tylko ukojenie dla Naszego samopoczucia, ale też pozwala na odpoczęcie od problemu, którym zajmie się już profesjonalista.

Kancelaria wspiera poradą, tworzy i analizuje umowy cywilnoprawne, negocjuje w celu zamknięcia sporu lub – gdy sytuacja wydaje się nie mieć rozsądnego rozwiązania – uczestniczy w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądem.

 

Usługi prawnicze w sprawach cywilnych

W szczególności oferuje Klientom:

 • tworzenie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • analizę okoliczności faktycznych w kontekście obowiązującej regulacji prawnej
 • prowadzenie negocjacji celem przedsądowego zakończenia sporu
 • uczestnictwo w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji (udział w posiedzeniach, sporządzenie pism procesowych, analiza przebiegu sprawy i podejmowanie innych czynności w porozumieniu z Klientem)
 • sporządzanie środków odwoławczych od nieprawomocnych orzeczeń sądu pierwszej instancji (apelacja lub zażalenie)
 • sporządzenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego
 • uczestniczenie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym

złote obrączki i młotek sędziego

Zakres pomocy prawnej w sprawach cywilnych

W przedmiocie spraw cywilnych Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą:

 • spraw o podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
 • spraw z zakresu prawa zobowiązań: sprawy o odszkodowanie, w tym przeciwko towarzystwom ubezpieczeń, zadośćuczynienie za krzywdę lub naruszenie dóbr osobistych, o zapłatę – dochodzenie wierzytelności wynikających z niewłaściwego wykonania umów lub ich niewykonania (umowy o świadczenie usług, umowy o wykonanie dzieła, umowy deweloperskie itp.)
 • spraw z zakresu prawa rzeczowego: ochrona własności i posiadania i związane z tym roszczenia, ustanowienie i zniesienie służebności (służebność przesyłu, służebności gruntowe i osobiste, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy (ruchomych i nieruchomości), sprawy o inne prawa rzeczowe (np. zastaw)
 • spraw z zakresu prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, odrzucenie spadku, podważanie testamentu, zabezpieczenie spadku i inne.

dwie złote obrączki